Transformatie, verbouw gezondheidscentrum

 gezondheidscentrum Paramedicum, Utrecht

Soort project: Transformatie, verbouw gezondheidscentrum Paramedicum, Utrecht
Jaar: 2011-2012
Opdrachtgever: Joop van Gestel, eigenaar Paramedicum
Architect: Ir. Monique Rijksen, Architect

Paramedicum, een centrum voor gezondheidsmanagement, is gevestigd op de hoek van Bekkerstraat 118-120 en de Zandhofsestraat 84. Het gebouw is gelegen in de wijk Wittevrouwen. Het hoekpand is nu volledig als één centrum in gebruik. Op de begane grond zit een fysio-trainingsruimte. Op de verdieping en de zolderruimte zitten een aantal zorgaanbieders waaronder een fysiotherapiepraktijk, coachingsruimte, ruimte voor groepen en bekkenfysiotherapie

Er is een bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd om de geschiedenis van het gebouw te achterhalen. Oorspronkelijk waren het 3 woningen met op de begane grond winkeltjes wat nog duidelijk terug te zien is in de structuur van het gebouw. In de loop van de tijd hebben er verschillende gebruikers in gezeten waaronder de Gemeente Utrecht zelf.

Het feit dat er verschillende gebruikers in hebben gezeten is nog duidelijk leesbaar, zowel in het exterieur als in het interieur. Tevens is er 15 jaar lang door de gemeente gebrekkig tot geen onderhoud aan gepleegd wat ook zichtbaar is. Daarnaast is er ook nog sprake van een verzakking met nog onduidelijke oorzaak. Om de bouwkundige staat van het pand goed in kaart te brengen is er, in samenwerking met een constructeur, een bouwkundig onderzoek gedaan. Het gebouw is toe aan een renovatie. Het zal gefaseerd geheel verduurzaamd worden.

De eigenaar wil het gebouw ook  een uitstraling geven passend bij de huidige tijd, de gebruikers en de identiteit van Paramedicum. Samen met de eigenaar en opdrachtgever hebben we voorafgaand aan het ontwerpwerk een uitvoerig gebruikersonderzoek gedaan om tot een goed doordacht programma van eisen en wensen te komen. Dit is gedaan in samenwerking met twee omgevingspsychologen van bureau S!mpl.

Om te kunnen groeien is een uitbreiding op de kapverdieping gewenst. De uitbreiding wijkt af van de eisen uit het bestemmingsplan. Het perceel heeft nu de bestemming ‘maatschappelijke doeleinden’, in overeenstemming met het huidige gebruik. Hier wilden we graag gedeeltelijk een woonbestemming aan toevoegen zoals dat er in het verleden ook al was. Daartoe is een indicatie-aanvraag omgevingsvergunning gedaan. Hiervoor is zoveel mogelijk vastgelegd in een schetsontwerp. De beide wijzigingen zijn goedgekeurd.

Dit jaar wordt gestart met het isoleren van het gebouw aan de buitenzijde. De gemeente heeft hier toestemming voor gegeven. Sinds de zomer van 2012 huizen er wel 13 verschillende discipline’s met topspecialisten onder het dak van Paramedicum. Het gebouw en zijn gebruikers is dus volop in beweging.

wordt vervolgd…