In 2023 heeft Monique Rijksen mij begeleid bij het realiseren van een nieuwe uitbouw aan mijn parterrewoning. Dit begon met het aanleveren van nieuwe schetsmatige ideeën over hoe het “buitenhuisje” eruit zou kunnen gaan zien. Ondanks dat ik zelf wist wat ik wilde, was het goed om alternatieven aangedragen te krijgen en werden details verfijnd. Monique tekende de bouwkundig en technisch uitgewerkte plannen, die de aannemer gebruikte bij de uitvoering. Ik vraag me af hoe de samenwerking met de aannemer was verlopen zonder deze voorbereidende werkzaamheden.
Monique kijkt naar wie je bent, wat er bij het huis past en is heel bewust bezig met milieu en natuur. Dit heeft geleid tot een mooie nieuwe aanbouw die zo goed bij mij en het huis past, dat ik er nog steeds blij van word als ik thuiskom.
Noor, particulier. 2022-2023. Ontwerp aanbouw en interieur woning Den Haag

Sinds we het nieuwe schoolplein hebben zien we dat de kinderen anders spelen.
Ze zijn actiever buiten, worden uitgedaagd om nieuwe dingen te proberen, ervaren en te ontdekken. We zien dat de kinderen actief met het aangebrachte materiaal in de weer kunnen. Het is niet alleen er op klimmen, maar ook spelen met het losse materiaal en bekijken wat er dan mee gebeurt of wat je er mee kan doen. De kinderen ervaren wat ze wel al kunnen, terwijl er genoeg uitdaging is om de volgende stap te zetten in hun motorische ontwikkeling.
We wilden graag dat onze kinderen een plein hebben met daarin veel groen en uitdaging om ze bewuster te maken van de natuur en ondertussen genoeg uitdaging te hebben om te spelen. Dit is zeker gelukt.

Monique is voor en tijdens de verbouwing van ons schoolplein regelmatig komen kijken hoe de vorderingen zijn. Aanpassingen die nodig waren konden zonder moeite worden doorgevoerd. Vanaf het moment dat ze voor het eerst ons schoolplein op kwam lopen had ze al ideeën over het thema wat zou passen bij onze school en plein.

Inge, leerkracht basisschool De Drie Linden. 2019-2021. Groen blauw schoolplein, kleuterplein en peuterplein.

Monique heeft de verbouwing van ons huis van begin tot eind fantastisch begeleid, met geweldig eindresultaat. Ze zorgde er voor dat geheel bouwkundig én architectonisch verantwoord is en bovendien comfortabel en zo duurzaam mogelijk.

Pieter, particulier. 2020-2021. Verbouwing en verduurzaming woning Voorschoten

Monique heeft met ons samen het ontwerp van de verbouwing van ons huis gemaakt en deze samenwerking hebben wij als erg leuk en prettig ervaren. Door de vragen die ze stelde konden wij goed aangeven wat onze wensen waren. Monique heeft daarbij oplossingen aangedragen waar we zeer blij mee zijn omdat deze ten goede komen aan de leefbaarheid in het huis. Zo heeft ze bijvoorbeeld meegedacht hoe wij de ruimte van de garage om konden vormen naar een leefkeuken. Naast ideeën voor het ontwerp, heeft ze ook meegedacht met de verduurzaming van ons huis. Monique heeft haar expertise op dit gebied goed in de plannen meegenomen, waardoor de aannemer hier ook goed mee aan de slag kon. Waar ze de kennis niet had heeft ze de juiste mensen ingeschakeld, zoals voor bijvoorbeeld de duurzaamste keuzes voor de installatietechniek. In het gehele bouwproces is Monique betrokken gebleven en ons van tips voorzien waar we tijdens de verbouwing rekening mee moesten houden.

Kortom een deskundige, betrokken en prettige architect om mee te werken!

Johannes, particulier. 2019-2020. Verbouwing en verduurzaming woning Rotterdam

”Ik heb in het verleden contact gehad met Monique Rijksen. Zij heeft een heel mooi adviesburo in Den Haag en zij omarmt ook de visie op een integrale aanpak. Duurzaam verwarmen vraagt om een mix van energiemaatregelen, Monique overziet dit goed. Monique heeft daarnaast  ook een stevig netwerk dus kan ook richting de concrete oplossingen goed meedenken.”

Ron Stet, Coen energie comfort, Deventer, 1 maart 2018. Ron Stet is expert op het gebied van (duurzame) energiebesparing. Voor advies in Deventer en omgeving vindt je hier zijn gegevens.

”Als je een schoolplein wenst dat door kinderen ontworpen is,  dan zou ik zeker kiezen voor de werkwijze van Monique Rijksen. Ze weet de ideeën van kinderen te vertalen naar een praktische vormgeving. In korte tijd wist zij kinderen uit te dagen en liet hen maquettes bouwen, waarna in gezamenlijk overleg, met team, ouders, en buurt een mooi ontwerp is gemaakt.  Met dit ontwerp zijn diverse hoveniers uitgenodigd een offerte te maken.  Ook hierbij was een belangrijke rol voor Monique weggelegd. Het gehele proces heeft zij mij veel werk uit handen genomen en is er een geweldige groene speelplaats gekomen.  De speelplaats op de Voorthuizenstraat van de la Reyschool is er echt een geworden waar gespeeld wordt. Wij (en kinderen en ouders)  zijn er erg blij mee.”

Henri Reijgersberg, directeur, De la Reyschool Voorthuizenstraat, Den Haag, 2016-2017

Het was prettig samenwerken met Monique. Hoewel mijn appartement zich niet heel makkelijk leende om tot een optimaal duurzaam geheel om te bouwen, heeft Monique leuke en praktische tips kunnen geven. Ze heeft op rustige wijze mijn droombeelden bij kunnen stellen tot iets realistisch. Dankzij haar hulp is mijn keuken zo enorm ruim en heb ik nu meer kastruimte dan waar ik aanvankelijk op had gehoopt. De mannen hebben op basis van haar tekeningen het appartement weten om te bouwen. Het was in ‘orginele staat’(uit 1957). Een kamertje boven opgeofferd voor een ruime keuken, een extra w.c. en een garderobekast in de gang. Beneden de piepkleine badkamer en w.c. samengevoegd, deuren naar slaapkamers dicht zodat er nu een relatief ruime badkamer met w.c. + ruimte voor wasmachine en droger is ontstaan. Dank je Monique, leuk dat je nog bent komen kijken hoe het uiteindelijk allemaal geworden is!

Agnes, particulier. Verbouwing woning Hanedoesstraat, 2016

”Erg prettig samengewerkt met Monique! Monique heeft voor mij een esthetische schets gemaakt voor een aanbouw. Erg belangrijk dat Monique verder kijkt dan alleen puur de opdracht en met ideeën en info komt die belangrijk zijn voor het verwezenlijken van zo’n project. Kan Monique zeker aanbevelen!”

Leon, particulier. Verbouwing woning Frankenslag, 2016

Beste Monique,

Hartelijk dank voor al je werk t.a.v. het opknappen van het gebouw  aan de Voorthuizenstraat .  De dependance van de  “De la Reyschool” heeft hierdoor een “eigen”  gezicht gekregen.
Jouw kennis,  visie en ideeën waren voor ons verfrissend en leidend. Het resultaat mag er dan ook zijn. Er staat een gebouw dat er weer als nieuw uitziet.  Het is de investering dubbel en dwars waard geweest.  Ook de reacties die ik gekregen heb van het bestuur en niet onbelangrijk de ouders waren zeer positief.  Dank.

Henri Reijgersberg, directeur De la Reyschool, verbouw De la Reyschool, april-augustus 2015

Monique is niet alleen een zeer bekwaam architect maar weet ook bewoners mee te nemen in een energie besparingsproject dat ze voor de gemeente heeft uitgevoerd. Door haar vriendelijke benadering en doorzettingsvermogen heeft het project de Ellips een zeer hoge participatie score gehaald.

Jetty Karthaus, Adviseur participatie duurzaamheid at Stadsbeheer, Duurzaamheid en Leefomgeving, Uitvoering Projecten, 1 oktober 2015

Monique is betrokken en enthousiast. Bij de uitvoering van het Energie Bespaarproject zocht ze verbinding met verschillende partijen om het project mogelijk te maken, zowel in de uitvoering als financiering. Door haar enthousiasme wist ze mensen te motiveren om mee te doen met het project.

Tanja Snijkers, medewerker Sociaal Beheer bij Staedion, 17 oktober 2014

“Monique luistert en observeert met interesse en deskundigheid. Van daaruit rijkt ze opties en ideeën aan, die ze toetst op haalbaarheid. Ze heeft oog voor mens en materiaal, en dat maakt het fijn om met haar te werken.”

klant ervaring, juli 2013, Den Haag

”Wij hebben er zeker iets aan gehad. We hebben alle mogelijke varianten op papier gezet en daar kwam  voor ons de beste optie uit. Dat pakte nog verrassend uit. We waren dan ook verbaasd dat we na 1 ochtendje thuis schetsen op het definitieve ontwerp uitkwamen, waar we het ook nog eens unaniem mee eens zijn. Dus nogmaals bedankt voor je hulp.”

klant ervaring, Woonbeurs 1 oktober 2013

“Omdat ik de indruk had dat Monique zeer precies is en ze oog heeft voor bestaande gebouwen heb ik haar gevraagd voor een complex, vastgelopen project. Ze heeft de bestaande gebouwen snel en zorgvuldig in kaart gebracht. Ze maakt van een complex project een aangename uitdaging en weet met haar enthousiasme en vakbekwaamheid alle neuzen weer dezelfde kant op te krijgen! Het was prettig samenwerken.”

Leo van der Meij, gemeente Den Haag, Lichtproject 10/2012-11/2013

Reacties van deelnemers aan de sessie

Leuke werkvorm, die recht doet aan alle betrokken partijen. Bewoners voelen zich gehoord. Gemeente geeft toelichting, waardoor bij bewoners ook meer begrip ontstaat waarom bepaalde dingen niet kunnen. Doordat partijen na elkaar aan de beurt zijn, wordt er niet door elkaar heen gepraat. Iedereen kan zo zijn zegje doen. Hoe meer bewoners er mee doen, hoe meer ideeën. Wellicht een idee om bij een grotere groep bewoners consensus te hebben over een top 3 of top 5.

Franka Korteweg, AanTafel als bewoner/gebruiker Stationsbuurt, 21-09-2012

Ik vond het leuk om mee te doen! Ook handig om alle betrokken partijen direct mee te laten denken en praten. Je hoort direct wat wel en niet mogelijk is en wat aanslaat. Ik denk dat het een leuke, laagdrempelige tool is om mee te werken. De ideeën waren leuk en denk ik ook wel waardevol om het stuk park nog meer te betrekken bij de omgeving en het gezelliger te maken. Ik zou het superleuk vinden als er ook echt iets van uitgevoerd zou gaan worden. Met name het ‘openbreken’ van de terrassen lijkt me zinvol. Voor ons als gebruiken maar ook zeker voor de bestaande horeca die het verdienden meer aandacht te krijgen. 

Natascha Eigenhuis, AanTafel als bewoner/gebruiker Stationsbuurt, 27-09-2012

Samen met Monique heb ik aan de nieuwbouw in de Barentszstraat, Amsterdam gewerkt. Het is een erg mooi project geworden, niet in de laatste plaats door Monique. Begrippen als vasthoudendheid, zorgvuldigheid en gevoel voor detail kenmerken haar. Ze heeft veel kennis van zaken en het is zeer prettig om met ‘r samen te werken.

Niels Bon, Senior ontwikkelaar at Eigen Haard, 7 juli 2011