Referentiebeelden bij het ontwerp

Artikel over informatiemarkt voor buurtbewoners en ouders

soort project: groen blauwe schoolpleinen, Kindcentrum Den Haag
jaar: 2019-2021
opdrachtgever: Basisschool De Drie Linden
hovenier: Ilya Toornvliet, de Stadstuinier, Rotterdam
adviseur natuurlijk spelen: Suzanne van Ginneken, Leiden
ontwerper: Monique Rijksen

Voor basisschool De Drie Linden ontwierp ik drie groen blauwe schoolpleinen. Een schoolplein, wat tevens het plein van Kindcentrum Lindenkwadrant is, een kleuterplein en een peuterplein. Het kleuter- en het peuterplein liggen besloten achter het gebouw.

De andere organisaties van het Kindcentrum zijn: Peuterleerplek De Kleine Linde, kinderopvang Laura DAK en Zebra Welzijn. De gebouwen staan rondom een door twee poorten ontsloten binnenterrein. Het binnenterrein is het schoolplein, wat ook gebruikt wordt door de andere organisaties en door de buurt.

In de oude situatie is er een speeltoestel centraal op het plein. Het voetballen domineert het plein. Op het nieuwe plein spelen de lindebomen de hoofdrol. Er is een vriendschapsboom, een dansboom en een klim- en klauterboom. Waar de vierde boom stond komt het amfitheater/buitenklas die uitkomt op de speelheuvel. Het centrale plein waar oa kan worden gevoetbald verbindt alle plekken. Rondom is ruimte om te rennen en fietsen.

Ilya, de hovenier, is gestart met het kleuter- en het peuterplein. Het grote schoolplein is nu in aanleg. Dat gebeurt in fases.