Referentiebeelden bij het ontwerp

Artikel over informatiemarkt voor buurtbewoners en ouders

soort project: groen blauwe schoolpleinen, Kindcentrum Den Haag
jaar: 2019-voorjaar 2022
opdrachtgever: Basisschool De Drie Linden
hovenier: Ilya Toornvliet, de Stadstuinier, Rotterdam
adviseur natuurlijk spelen: Suzanne van Ginneken, Leiden
ontwerper: Monique Rijksen

Voor basisschool De Drie Linden ontwierp ik drie groen blauwe schoolpleinen. Een schoolplein, wat tevens het plein van Kindcentrum Lindenkwadrant is, een kleuterplein en een peuterplein. Het kleuter- en het peuterplein liggen besloten achter het gebouw.

De andere organisaties van het Kindcentrum zijn: Peuterleerplek De Kleine Linde, kinderopvang Laura DAK en Zebra Welzijn. De gebouwen staan rondom een door twee poorten ontsloten binnenterrein. Het binnenterrein is het schoolplein, wat ook gebruikt wordt door de andere organisaties en door de buurt.

In de oude situatie was er een speeltoestel centraal op het plein. Het voetballen domineerde het plein. Op het nieuwe plein spelen de lindebomen de hoofdrol. Er is een vriendschapsboom, een dansboom en een klim- en klauterboom. Waar de vierde boom stond komt het amfitheater, de buitenklas die uitkomt op de speelheuvel. Het centrale plein waar onder andere kan worden gevoetbald verbindt alle plekken met elkaar. Rondom is er voldoende ruimte om te rennen en fietsen.

Ilya, de hovenier, heeft het aangelegd. Tijdens de uitvoering heeft ze verder ‘gekneed’ aan het ontwerp. Het grote schoolplein is eind vorig jaar afgemaakt. Spannend om dit voorjaar het plein te zien als de bomen en beplanting gaan uitlopen!

Reactie projectleider/ leerkracht groep 1-2:

”Sinds we het nieuwe schoolplein hebben zien we dat de kinderen anders spelen. 
Ze zijn actiever buiten, worden uitgedaagd om nieuwe dingen te proberen, ervaren en te ontdekken. 
We zien dat de kinderen actief met het aangebrachte materiaal in de weer kunnen. Het is niet alleen er op klimmen, maar ook spelen met
het losse materiaal en bekijken wat er dan mee gebeurt of wat je er mee kan doen. De kinderen ervaren wat ze wel al kunnen, terwijl er genoeg uitdaging is om de volgende stap te zetten in hun motorische ontwikkeling. 
We wilden graag dat onze kinderen een plein hebben met daarin veel groen en uitdaging om ze bewuster te maken van de natuur en ondertussen genoeg uitdaging te hebben om te spelen. Dit is zeker gelukt. 

Monique is voor en tijdens de verbouwing van ons schoolplein regelmatig komen kijken hoe de vorderingen zijn. Aanpassingen die nodig waren konden zonder moeite worden doorgevoerd. Vanaf het moment dat ze voor het eerst ons schoolplein op kwam lopen had ze al ideeën over het thema wat zou passen bij onze school en plein.”