Referentiebeelden bij het ontwerp

Artikel over informatiemarkt voor buurtbewoners en ouders

soort project: groen blauwe schoolpleinen, Kindcentrum Den Haag
jaar: 2019-2021
opdrachtgever: Basisschool De Drie Linden
hovenier: Ilya Toornvliet, de Stadstuinier, Rotterdam
adviseur natuurlijk spelen: Suzanne van Ginneken, Leiden
ontwerper: Monique Rijksen

In de gebouwen van het kindcentrum zat vroeger een zusterhuis, jongensschool, meisjesschool en een mulo school. Het complex dateert uit 1923. Op het plein stonden 4 lindebomen, in de oorlog is er 1 boom gekapt voor brandhout.

Het Kindcentrum bestaat uit kinderopvang Laura DAK , Zebra Welzijn, basisschool De Drie Linden en Peuterleerplek De Kleine Linde. Ze maken allemaal gebruik van het centrale plein, evenals de buurt. De kleuters en peuters hebben een eigen besloten plein achter de school.

De geschiedenis van het complex, de vorm van besloten schoolplein en de drie prachtige grote lindebomen zijn de inspiratie geweest voor het kasteelthema.

In de oude situatie is er een speeltoestel centraal op het plein. Het voetballen domineert het plein. Op het nieuwe plein spelen de lindebomen de hoofdrol. Er is een vriendschapsboom, een dansboom en een klim- en klauterboom. Waar de vierde boom stond komt het amfitheater/buitenklas die uitkomt op de speelheuvel. Het centrale plein waar oa kan worden gevoetbald verbindt alle plekken. Rondom is ruimte om te rennen en fietsen.

Bij de vriendschapsboom staan grote keien waar je kunt kletsen met vrienden of kan worden voorgelezen. (In de Germaanse tijd heten de stenen dingstenen. De Vikingen hielden er hun volksvergaderingen.) Rondom de dansboom slingert een houten pad in verschillende hoogtes zoals een rups. Het ‘parcours’ komt uit op het podium. Bij de klim- en klauterboom kunnen de kinderen klimmen en klauteren.

Ilya, de hovenier, is gestart met het kleuter- en het peuterplein. Als bekend is hoeveel subsidie er binnen is gekomen wordt in de zomervakantie gestart met het grote schoolplein.