Ontwerp en realisatie

Monique luistert en observeert met interesse en deskundigheid. Van daaruit rijkt ze opties en ideeën aan, die ze toetst op haalbaarheid. Ze heeft oog voor mens en materiaal, en dat maakt het fijn om met haar te werken.

Particulier

Samen met Monique heb ik aan de nieuwbouw in de Barentszstraat, Amsterdam gewerkt. Het is een erg mooi project geworden, niet in de laatste plaats door Monique. Begrippen als vasthoudendheid, zorgvuldigheid en gevoel voor detail kenmerken haar. Ze heeft veel kennis van zaken en het is zeer prettig om met haar samen te werken.

Niels BonEigen Haard woningcorporatie

Werkwijze

Om het ontwerpproces helder te laten lopen wordt er gebruik gemaakt van het volgende stappenplan. Dit neemt niet weg dat elk project anders is zodat kan worden afgeweken van de normale werkwijze. Neem alsjeblieft contact op over de mogelijkheden.

Kennismaken

Voorafgaand aan elk project vindt er een kennismakingsgesprek plaats. In dit gesprek worden de wensen en eisen besproken. De verwachtingen, budgetten en de bestaande situatie wordt in kaart gebracht. Op basis van dit gesprek kan de architect een offerte maken voor haar werkzaamheden in de volgende fasen. Desgewenst kan er ook al een diepgaander vooronderzoek worden uitgevoerd en een eerste conceptschets worden gemaakt. Met een keukentafelgesprek kun je kennismaken met mij en mijn manier van werken voor een vaste voordelige prijs.

Resultaat:

Doorgronden

Elk gebouw en ruimte bezit waarde en biedt mogelijkheden. Voor een optimale omgang zeker met een cultuurhistorisch waardevol object doe ik onderzoek naar de historie en de huidige staat waarin het gebouw verkeert. Goede tekeningen vormen de basis voor de planvorming.

Resultaat:

Creëren

In het ontwerptraject vindt de creatieve zoektocht plaats om met de opgedane kennis een optimaal antwoord op de gestelde vragen te vinden. De architect gaat aan de slag met het schetsen, onderzoeken en analyseren van het project en de wensen van de opdrachtgever. Zo ontstaan de eerste ontwerpvoorstellen van het interieur en exterieur. Om aan de opdrachtgever de problemen en oplossingen van een ruimte uit te lichten, zullen in de schetsontwerp en voorlopig ontwerpfase meestal meerdere voorstellen worden gedaan.

Resultaat:

  • Schetsontwerp
  • Voorlopig ontwerp
  • Definitief ontwerp

Bouwen

Het plan wordt technisch uitgewerkt, opdat er een goede grondslag ligt voor de uitvoering. De uitvoerende partijen worden geselecteerd en er worden prijsafspraken gemaakt op basis van de tekeningen en omschrijving. Door het begeleiden van de uitvoering wordt de kwaliteit van het ontwerp bewaakt.

Resultaat

  • Technische omschrijving
  • Bouwvoorbereidingstekeningen
  • Contractvorming
  • Bouwbegeleiding

De van toepassing zijnde algemene voorwaarden voor particulieren zijn beschreven in de consumentenregeling 2013 (CR 2013). Hierin vindt je ook een uitgebreide taakbeschrijving en een schema investeringskosten.

Benader mij voor alleen een advies of voor het maken van een ontwerp tot en met het aanvragen van de bouwvergunning of voor het gehele verbouwproces van ontwerp tot het begeleiden van de uitvoering.

Waarmee kan ik jou helpen? Graag maak ik eerst een keer kennis waarna ik een vrijblijvende offerte op maat maak.