Ontwerp en realisatie

Ruimtes hebben invloed op hoe mensen functioneren en hoe ze zich voelen. Zeker ruimtes waar kinderen verblijven, leren en spelen, daar moet veel zorg en aandacht aan worden besteed.

 • Een school of kinderopvang gebouw dat straalt, passend bij de onderwijsvisie van de school, kinderopvang organisatie
 • Inspraak door kinderen, leerkrachten, ouders en omwonenden. Zij zijn de experts, het is hun gebouw
 • Een gebouw waar leerkrachten graag les willen geven
 • Doordat de ruimte in balans is en een plezier is om door heen te lopen, ervaart iedereen die binnenkomt een welkom gevoel. Ouders melden hun kind graag aan.
 • Een schoolplein waar echt gespeeld wordt, in contact met de natuur
 • Kinderen beleving laten ervaren die ze bijblijft


”Hartelijk dank voor al je werk t.a.v. het opknappen van het gebouw aan de Voorthuizenstraat. De dependance van de “De la Reyschool” heeft hierdoor een “eigen” gezicht gekregen. Jouw kennis, visie en ideeën waren voor ons verfrissend en leidend. Het resultaat mag er dan ook zijn. Er staat een gebouw dat er weer als nieuw uitziet.  Het is de investering dubbel en dwars waard geweest.  Ook de reacties die ik gekregen heb van het bestuur en niet onbelangrijk de ouders waren zeer positief.  Dank.”

Een schoolplein, een fijne plek voor iedereen! Een plein met een diversiteit aan plekken, passend bij de visie van de school of kinderopvang organisatie:

 • Ruimte om te rennen, voor beweginsgsspel en Fantasie prikkelende, creatieve plekken
 • Elementen die zorgen voor verwondering en enthousiasme
 • Rust plekken, geborgenheid, voor kinderen die zich willen terugtrekken
 • Buitenlesplek en plek met Overzicht en uitzicht
 • Natuurbeleving en Klimaatbestendig
 • Ruimte voor ontvangst van bv Sinterklaas, voor feestelijke momenten
 • Zitplek voor de leerkrachten van waar ze overzicht hebben en kunnen genieten van de voorjaarszon
 • Passend bij de visie van de school over het spelen en hoeveelheid en soort groen/blauw


”Als je een schoolplein wenst dat door kinderen ontworpen is, dan zou ik zeker kiezen voor de werkwijze van Monique Rijksen. Ze weet de ideeën van kinderen te vertalen naar een praktische vormgeving. In korte tijd wist zij kinderen uit te dagen en liet hen maquettes bouwen, waarna in gezamenlijk overleg, met team, ouders, en buurt een mooi ontwerp is gemaakt.  Met dit ontwerp zijn diverse hoveniers uitgenodigd een offerte te maken. Ook hierbij was een belangrijke rol voor Monique weggelegd. Het gehele proces heeft zij mij veel werk uit handen genomen en is er een geweldige groene speelplaats gekomen. De speelplaats op de Voorthuizenstraat van de la Reyschool is er echt een geworden waar gespeeld wordt. Wij (en kinderen en ouders) zijn er erg blij mee.” Referentie: directeur van De la Reyschool, Voorthuizenstraat

Met ruimtelijk inzicht, gevoel voor materiaal en kleur en liefde voor de natuur (en voor spelen). Gebruik makend van de kennis over hoe kinderen en volwassenen met de zintuigen de omgeving ervaren. Samen kijken we verder dan dat je tot dan toe bewust was over ruimtes en de beleving.

Samenwerken is voor mij vanzelfsprekend. De meeste projecten voer ik uit samen met collega’s zoals:

 • Kinderen, leerkrachten, ouders en omwonenden gebruiken de ruimtes bijna dagelijks en weten heel goed wat zij belangrijk vinden. Zij zijn dan ook belangrijke experts en hun input is mijn inspiratie.
 • Susanne van Ginneken, verwonderaar/ontwerper, expert in natuurlijk spelen
 • Margriet Snaterse, kunstenares, expert in het vrolijker maken van buitenruimtes met schilderingen op muren, stoepen en objecten
 • Hoveniers, landschapsarchitecten en adviseurs in het maken van groenplannen en bij de uitvoering, aangesloten bij de wildeweelde.org
 • Romy Schneider, vastgoedadviseur voor scholen en kinderopvang
 • Ruis ingenieursbureau, akoestisch en bouwfysisch expert
 • Frans Cladder, architect
 • Constructeurs, bouwkosten adviseurs en uitvoerders

Door kennis, ervaringen en gezamenlijk enthousiasme samen te brengen worden de plannen beter. 

Bekijk hier, onder ‘leren’ en ‘spelen’, gerealiseerde projecten