Co-creatie

Samen aan Tafel

Alle neuzen dezelfde kant op
Wil je bouwen of verbouwen maar zijn er verschillende gebruikers met ieder zijn eigen wensen en behoeftes? Heb je de ambitie om een wezenlijke groeistap te maken met jouw organisatie, bedrijf of praktijk? Wat willen de overige gebruikers van het pand? Weet je niet hoe je iedereen meekrijgt in deze nieuwe koers? Met een tool als het AanTafelkleed krijg je begrip voor elkaar en kom je samen tot een oplossing, een uitgangspunt voor een ontwerp wat breed gedragen wordt.

Inspiratieworkshop

In een workshop bepalen we de wensen en ambities van alle mensen die gebruik maken van de ruimtes, binnen of buiten. Het is een goed ontwerp als de gebruikers zich er prettig voelen, een prettige beleving. Als het gebouw of de buitenruimte goed functioneert. Als het de identiteit van de organisatie uitstraalt. Mensen zich er veilig voelen. Om dat te bereiken is het belangrijk om de vraag achter de vraag te achterhalen. Dat kan in dialoog of door samen aan de slag te gaan. Gebruikers, eigenaar en ontwerper.

De zintuigen als maatstaf

Ruimte is bepalend voor het dagelijks handelen van iedereen die zich hierin bevindt. Een goed ingerichte ruimte ondersteund je welbevinden en werkt inspirerend, geeft een plek voor activiteiten, uitdaging, presenteren, samenwerking of alleen mogen zijn, emotionele veiligheid en zorgt voor mensen.

In veel gebouwen functioneren bepaalde plekken niet optimaal. Het is vaak lastig concreet te benoemen wat het probleem werkelijk is. De beleving van onze omgeving is voor iedereen anders. Daarbij speelt de werking van de zintuigen een belangrijke rol. Ik bied inzicht in hoe we onze omgeving ervaren en hoe je er effectiever mee om kunt gaan. Het wordt concreet waardoor we samen kunnen vaststellen wat er moet worden gedaan om de situatie te verbeteren.