Nieuwbouw woningen Scherf 9

Leide Rijn, Scherf 9, 20 gekoppelde villa’s, nieuwbouwwoningen in uitleggebied. koperskeuze

Soort project: Leide Rijn, Scherf 9, 20 gekoppelde villa’s, nieuwbouwwoningen in uitleggebied. koperskeuze
Jaar: 2000-2004
Opdrachtgever: Bouwfonds Fortis
Architect:Feekes&Colijn, Utrecht. Anke Colijn en Monique Rijksen

Dit woningbouwplan in Leidse Rijn bevindt zich aan de rand van een buurtje met vrije bouwers, aan een rechte weg, bomenrij en water. Ons uitgangspunt was dat deze rand woningen een natuurlijke overgang moest vormen tussen het ‘vrije’ en het ‘lineaire’. We hebben deze verbinding op verschillende niveaus vorm gegeven. Als resultante is daaruit de ‘Dutch Dream’ ontstaan: een gigantische vrijstaande woning met een Indrukwekkende kap en dito dakoverstek en vrij uitzicht op bomen en water.

De vrijstaande woning wordt gesymboliseerd door een dubbele woning te laten ogen als een enkele met een excentrische dwarskap. De dakoverstekken zijn daardoor verschillend van een halve meter tot zes meter. De twee hoofdmassa’s onder de kap hebben verschillende breedtes en verspringen ten opzichte van elkaar, waardoor de tien dubbele woningen verschillend lijken. Er is een brede en een smalle woning. Sneden in de smalle woning versterken de ruimtelijkheid van de kap en benadrukken samen met de enorme dakoverstekken de grote hoogte van de woning. Bewoners hebben invloed op de woningopbouw, door een aantal keuzen in het toevoegen van balkons of massa’s, die zich onderscheiden wat betreft materiaal en detaillering. Er ontstaat zo een rijk en boeiend architectuurbeeld. Deuren en ramen zijn hoger en breder dan gebruikelijk, refererend naar de grote massa. De kozijnen zijn van hout in verschillende neggen. Diepe neggen bij grote openingen; slechts een paar millimeter bij de kleine ramen. Het materiaalgebruik is eveneens geëxtrapoleerd. Er is een extra grote steen gekozen, en een extra grote dakpan. Grote verticale kozijnen versterken de grote hoogte van de smalle woning.