Tekenwerk

Tekeningen vormen de basis voor de planvorming

  • Inspiratie

Kinderinspraak levert prachtige ideeën op voor het ontwerp. Alles begint met een tekening.

  • De ziel van de bestaande ruimte doorgronden 

Van grove schetsen naar steeds gedetailleerdere tekeningen. Al tekenend komt de ziel van het gebouw of de ruimte naar boven. De historische gelaagdheid en de constructie, installatietechnische en ruimtelijke opbouw. Dat begint met goed kijken en fotograferen van de ruimte. Luisteren naar de gebruikers. Hoe wordt de ruimte, het gebouw nu gebruikt en wat was de functie vroeger. Ik bestudeer het archiefmateriaal waarna het tekenwerk kan beginnen.

  • Praatplaat 

Met een impressieschets kun je omwonenden, ouders of schoolleiding enthousiasmeren voor je plannen

  • Detailtekeningen

 Met gedetailleerde tekeningen kun je communiceren met bijvoorbeeld de gemeente voor een vergunningaanvraag, de constructeur voor een constructieberekening of de uitvoerende partijen.

Resultaten:

  • bestaande gebouw inmeten en uittekenen
  • schetsontwerp tekeningen in 2D en in 3D
  • vergunningaanvraag tekeningen
  • tekeningen voor contractvorming verbouwende partijen
  • bouwvoorbereidingstekeningen

”Erg prettig samengewerkt met Monique! Monique heeft voor mij een esthetische schets gemaakt voor een aanbouw. Erg belangrijk dat Monique verder kijkt dan alleen puur de opdracht en met ideeën en info komt die belangrijk zijn voor het verwezenlijken van zo’n project. Kan Monique zeker aanbevelen!”

Particulier