Onderzoek

Bouwhistorisch onderzoek

Wat is het verhaal van het gebouw? Wie hebben er gewoond en/of gewerkt? Wanneer is het gebouwd? Hoe geef ik mijn gebouw een nieuw leven, met respect voor het oude?

Door middel van bouwhistorisch onderzoek kom je achter het verhaal, de verschillende lagen die in een gebouw verscholen liggen. Oude tekeningen en foto’s worden achterhaald. Verhalen van buurtbewoners en oud gebruikers geven extra informatie. De verschillende lagen geven inspiratie voor de nieuwe lagen die er eventueel aan toegevoegd gaan worden.

Bouwtechnisch onderzoek

Wat is de bouwtechnische staat van het gebouw? Is er regelmatig onderhoud gepleegd? Is er een Onderhoudsplan? Zijn er vochtproblemen of scheuren en wil je de oorzaak achterhalen en oplossen?

Een Quickscan Onderhoud Woning kan je verder helpen. In de Quickscan wordt op beknopte wijze de huidige bouwkundige- en installatietechnische staat van je woning weergeven. Op basis hiervan worden maatregelen geadviseerd.

Ik heb een breed netwerk aan betrouwbare adviseurs. Als het nodig is kan ik een specialist inschakelen.

Een VerbouwQuickscan geeft je breed zicht op de risico’s en inzicht in de mogelijkheden in jouw of jullie specifieke bouwtraject. Lees er hier meer over

Ruimtelijk belevingsonderzoek

Wil je bij de start van een project met zorg een breed gedragen programma van wensen en eisen opstellen?  Wil je advies over de beleving van een ruimte, waardoor een ruimte niet fijn aanvoelt, niet functioneert en hoe het verbeterd kan worden? Is er behoefte aan inzicht in de belevingskwaliteit?

Gebruikersonderzoek Om samen te komen tot het programma voor jullie eigen unieke ontwerp. Om bewust, en met de diverse gebruikers, te kunnen sturen op de beleving van de ruimte. Passend bij de identiteit en de visie van de organisatie

  • Inzicht in de beleving van de gebruikers, de experts
  • Vanuit een heldere toekomstvisie
  • Fijnere en mooiere ruimtes