AanTafelkleed

Het AanTafelkleed spel is een brainstormtool die mensen met verschillende perspectieven aan tafel brengt om samen tot (nieuwe) ideeën te komen. Het kleed werkt inspirerend en nodigt uit tot schrijven en schetsen en helpt zo om op een snelle en inspirerende manier ideeën en concepten te ontwikkelen. Door te werken met een eindgebruiker, opdrachtgever en ontwerper aan één tafel worden de wensen en behoeften van alle partijen meegenomen. Het spel wordt op maat gemaakt voor ieder project.

Huygenspark festival-portfolio

Hoe werkt het?

Op het kleed zijn verschillende stappen gedrukt en met spelkaarten word je stap voor stap door de verschillende rondes geleid. In elke stap ligt de focus op de input van één van de deelnemers, waarna de ontwerper alle input vertaalt naar nieuwe ideeën en/of oplossingen.

Op het kleed wordt geschreven, geschetst en de belangrijke conclusies genoteerd. Doordat uiteindelijk alles op het kleed wordt vastgelegd is het gemakkelijk en leuk om de resultaten te presenteren.

In een sessie van 2 tot 3 uur worden alle deelnemers stap voor stap betrokken in het proces en hun wensen samengesmolten tot input voor een ontwerp.

Per partij kunnen er één tot drie deelnemers aan tafel zitten. Er zijn drie tot vier rondes. De rondes zijn: Startpunt samen formuleren, Inventarisatie, Co-creatie en Uitwerking.

Resultaten

Het AanTafelkleed wordt gebruikt om ideeën te genereren of om een vraagstelling verder aan te scherpen. De resultaten van een AanTafelkleed sessie kunnen zijn:

 • inzicht in de behoefte en beleving van de eindgebruiker
 • een helder beeld van de verwachtingen en wensen van de opdrachtgever
 • input voor het programma van wensen en eisen en het ontwerp
 • nieuwe ideeën, oplossingsrichtingen voor een ruimte, interieur en exterieur
 • een gedeelde visie en strategie
 • ruimte en aandacht voor ieders individuele eigenheid en inbreng
 • begrip voor elkaars wensen, behoeften en standpunten
 • geïnspireerde deelnemer
 • een concreet en presentabel resultaat
 • een frisse blik!

Waarom meerdere perspectieven betrekken?

Door verschillende partijen te betrekken en te brainstormen met verschillende perspectieven krijg je verrassende inzichten. Dit leidt tot ideeën die aansluiten bij de behoefte van zowel de opdrachtgever als van de (mede) gebruikers.

De opdrachtgever kan op zijn beurt sturing geven aan het proces zodat de wensen, sterktes en visie van het bedrijf, de praktijk optimaal benut worden en er ideeën ontstaan die daarbij passen. Door middel van het AanTafelkleed wordt op een informele manier een dialoog tussen de deelnemers gefaciliteerd.

Door er samen over na te denken wordt je geïnspireerd door elkaar en gaat het sneller. De wensen van verschillende deelnemers worden er in meegenomen. De spelvorm zorgt voor openheid en maakt dat er ruimte en aandacht komt voor ieders individuele eigenheid en inbreng.

Reacties van deelnemers aan de sessie

Leuke werkvorm, die recht doet aan alle betrokken partijen. Bewoners voelen zich gehoord. Gemeente geeft toelichting, waardoor bij bewoners ook meer begrip ontstaat waarom bepaalde dingen niet kunnen. Doordat partijen na elkaar aan de beurt zijn, wordt er niet door elkaar heen gepraat. Iedereen kan zo zijn zegje doen. Hoe meer bewoners er mee doen, hoe meer ideeën. Wellicht een idee om bij een grotere groep bewoners consensus te hebben over een top 3 of top 5. (Franka Korteweg, AanTafel als bewoner/gebruiker Stationsbuurt, 21-09-2012 )

Ik vond het leuk om mee te doen! Ook handig om alle betrokken partijen direct mee te laten denken en praten. Je hoort direct wat wel en niet mogelijk is en wat aanslaat. Ik denk dat het een leuke, laagdrempelige tool is om mee te werken. De ideeën waren leuk en denk ik ook wel waardevol om het stuk park nog meer te betrekken bij de omgeving en het gezelliger te maken. Ik zou het superleuk vinden als er ook echt iets van uitgevoerd zou gaan worden. Met name het ‘openbreken’ van de terrassen lijkt me zinvol. Voor ons als gebruiken maar ook zeker voor de bestaande horeca die het verdienden meer aandacht te krijgen. (Natascha Eigenhuis, AanTafel als bewoner/gebruiker Stationsbuurt, 27-09-2012)

AanTafelkleed Op Maat

Samen een oplossing bedenken voor een stedenbouwkundige opgave vraagt andere spelkaarten dan een interieuropdracht. Het spel wordt door Ir. Monique Rijken, Architect op maat gemaakt per project.

Meerdere perspectieven kan ook betekenen de individuele eigenheid en inbreng van gebruikers onderling. Bij een gezamenlijk wonen project kan het bijvoorbeeld gebruikt worden om helder te krijgen wat de groep wil. De toekomstige bewoners gaan aan tafel met een facilitator. Een inleiding over co-creatie, huiswerk en oefening in creatief denken vooraf maakt onderdeel uit van het spel.

De 4kids-editie is ontwikkeld door Muzus en Ir. Monique Rijksen, Architect en door mij toegepast op een lagere school. De kinderen nemen in het spel de rol op zich van: de directeur van de school, de leerkrachten en ondersteunende ouders en de leerlingen. Samen bedenken ze het schetsontwerp voor een ruimte in hun school.

De 4students-editie kan worden toegepast in het hoger bouwkunde onderwijs. De studenten kunnen hierbij ook zelf de diverse rollen vervullen. Of er worden ’acteurs’ ingezet voor de opdrachtgever en de gebruikersrol. Het spel kan worden aangevuld met een inleiding over contextmapping en creatief denken. Contextmapping gaat over de belevingswereld van de bewoners, de gebruikers. Deze is afhankelijk van: eigen logica, gewoonten, belangen, voorkeuren en dromen. Dit is de context waarbinnen de nieuwe ruimten gaan functioneren. Deze context, de beleving van de gebruiker, is te onderzoeken met behulp van contextmapping. Mensen hebben niet altijd duidelijk wat ze willen. Pas als je met ze op zoek gaat naar die onder de oppervlakte liggende kennis kom je bij de ware behoeften, drijfveren en inspiratie. Daar kom je achter niet dmv vragen stellen maar door het inzetten van diverse creatieve tools. De resultaten kunnen zijn:

 • de studenten leren welke creatieve tools je kunt toepassen om te communiceren
 • begrip van de invloed van ruimtes op de beleving van de diverse gebruikers
 • empathie voor de eindgebruiker
 • begrip voor en inzicht in wat ieders rol en inbreng is
 • het biedt inzicht en kennis over hoe je een co-creatie proces kan begeleiden. zowel in het voortraject, op het gebied van groeps- en ideevorming, als in de ontwerpfase
 • inzicht in hoe je co-creatie kunt inzetten om tot een programma van wensen en eisen te komen
 • begrip van contextmapping en toepassen van generatieve sessies
 • inzicht in creatief denken
 • de rol van facilitator wordt duidelijk en kan worden geoefend

Heb je een vraag of wil je graag meer weten? Neem gerust contact op