Werkwijze

Om het ontwerpproces helder te laten lopen wordt er gebruik gemaakt van het volgende stappenplan. Dit neemt niet weg dat elk project anders is zodat kan worden afgeweken van de normale werkwijze. Neemt u alstublieft contact op over de mogelijkheden.

Kennismaking
Voorafgaand aan elk project vindt er een kennismakingsgesprek plaats. Tijdens dit gesprek wordt het programma van wensen en eisen opgesteld. De verwachtingen en budgetten worden besproken en de bestaande situatie wordt in kaart gebracht. Op basis van dit gesprek kan de architect een offerte maken voor haar werkzaamheden in de volgende fasen. Desgewenst kan er, tegen een onkostenvergoeding, ook al een diepgaander vooronderzoek worden uitgevoerd en een eerste conceptschets worden gemaakt.

Voorontwerp
De architect gaat aan de slag met het schetsen, onderzoeken en analyseren van het project en de wensen van de opdrachtgever. Zo ontstaan de eerste ontwerpvoorstellen van het interieur en exterieur. Om aan de opdrachtgever de problemen en oplossingen van een ruimte uit te lichten, zullen in deze fase meestal meerdere voorstellen worden gedaan.

Werkzaamheden:

 • onderzoek naar de gemeentelijke bepalingen voor de specifieke locatie
 • voorlopige keuze voor materialen en kleuren
 • zo nodig overleg met een constructeur
 • voorlopige kostenraming
 • ontwerptekeningen op schaal en eventueel maquettes

Definitief ontwerp
Het gekozen voorstel wordt uitgewerkt tot een definitief ontwerp.

Werkzaamheden:

 • uitwerking technische details en materiaalgebruik
 • definitieve begroting
 • uitgewerkte technische tekeningen.
 • overleg met gemeente en constructeur
 • indienen bouwaanvraag

Bouwvoorbereiding
Deze stap is om voor de uitvoerende partijen en leveranciers alles inzichtelijk te maken en voor het maken van offertes voor de uitvoering van het plan.

Werkzaamheden:

 • nauwkeurig omschrijven werkzaamheden en materialen
 • overleg met instanties en constructeur

Prijs- en contractvorming
In deze fase worden alle offertes voor uitvoering van het project aangevraagd bij de desbetreffende uitvoerende partijen en vervolgens gecontroleerd, waarna advies gegeven kan worden over de keuze van de uitvoerende partij(en).

Begeleiding en oplevering
Tijdens de uitvoering van het project wordt op de bouwplaats de voortgang, de kwaliteit en het budget gecontroleerd van de ontworpen onderdelen.

Lees hier over de taakbeschrijving in de consumentenregeling