Expertmeeting over de herbestemming Landbouwschuur R.IJ.P. Almere

soort project: Expertmeeting  over de toekomst van de RIJP schuur
jaar: 26 maart 2018
externe kennisexpert

Onder leiding van dagvoorzitter Gerben van Dijk (voorzitter H-Team) werd vanuit verschillende invalshoeken nagedacht over de landbouwschuur van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. Er waren deelnemers vanuit de provincie, gemeente, huidige gebruikers en diverse externe kennisexperts.

De schuur is het laatst overgebleven voorbeeld van een werkschuur. Het gebouw is belangrijk als goed herkenbare uitdrukking van zijn historische functie. Mede doordat het momenteel een soortgelijke functie vervult en dient als informatiedrager door de oral history uitgedragen door de vrijwilligers van stichting BOT, de huidige gebruikers. Er zijn veel verhalen te vertellen over deze plek door de pioniers. Dit was de plek vanwaar uit er gewerkt werd aan het land. Sinds 1 april 2015 heeft de Stichting BOT de schuur aan de von Draisweg in gebruik als opslag. BOT Almere zet zich in voor het behoud van oude technieken en met name de ‘oude’ landbouw technieken. De mannen van Stichting BOT Almere knappen de oude landbouw werktuigen en materialen op en vertellen daar vol enthousiasme over. (uit de ”Waardestelling RIJP schuur” door Susan Douwma)

Er zijn drie mogelijke toekomstscenario’s uitgedacht. Een waarbij de schuur een geheel andere functie krijgt. Een groep heeft nagedacht over de ontwikkeling van het hele gebied waarin de schuur staat. En ik heb meegedacht met de huidige gebruikers. Wat zijn hun toekomstplannen en hoe zijn die te realiseren. Het asbestdak vraagt om een flinke investering. Hoe is het rendabel te maken? Met de verschillende invalshoeken is er in ieder geval wat losgemaakt bij de verschillende stakeholders. Ik ben benieuwd welke richting de gemeente op gaat.