Duurzaam (ver)bouwen

Wat betekent duurzaamheid voor jou?

Wat betekent duurzaamheid voor jou? Wat is belangrijk en wat zijn de vragen? Wordt het een’ natuurhuis’, een ‘slim gedaan huis’ of een ‘modern comfort huis’?

Er zijn veel mogelijkheden en manieren om een huis of gebouw duurzaam te maken of duurzaam te bouwen. Het is lang niet altijd mogelijk om alle maatregelen te combineren en de effectiviteit hangt nauw samen met de leefstijl van de bewoners en gebruikers.  Mijn werkzaamheden betreffen:

     • maken van een opname van de bestaande situatie,  bouwtechnisch en de bouwsporen
     • inventariseren van de wensen en eisen van de gebruikers
     • inventarisering van het gebruik
     • geven van adviezen over  verduurzaming op basis van de bestaande situatie en het gebruik
     • in beeld brengen  van de energie besparingsmogelijkheden
     • zoeken van de juiste partijen om de duurzaamheidsmaatregelen uit te voeren
     • begeleiden van de uitvoering

Naast bovenstaande adviezen ben ik coördinator van de Huis vol Energie Kennisplein. Het Kennisplein is dé plek om andere Energiepioniers te ontmoeten en kennis te delen en vergaren over energieneutraal (ver)bouwen. Voor deze cursussen kunt u zich aanmelden of zelf aanbod toevoegen op de site van Huis vol Energie: http://www.huisvolenergie.nl/kennisplein/