Blog

De openluchtschool revisited

De oplossing voor onfrisse scholen?

openluchtschool

Is het concept van de openluchtscholen een oplossing voor de huidige onderwijstechnische, bouwfysische en budgettaire uitdagingen?

Met een BNA Onderzoek team van architecten en adviseurs hebben we de kansen en kwaliteiten van de openluchtscholen onderzocht. In de jaren ’20 werden in Nederland openluchtscholen gebouwd voor stadskinderen en kinderen met tbc. Vanuit het oogpunt van gezondheid moesten deze kinderen bevrijd worden uit de van bacillen en bacteriën vergeven lokalen. Hoe actueel is dat beeld afgezet tegen het huidige streven naar frisse scholen?

In 4 workshops zijn er nieuwe schoolmodellen bedacht. Kwamen er ideeën voor gebouwdelen en werd er gesproken over het afstemmen van temperatuur en ventilatie op het bioritme van de leerlingen.

Op woensdag 16 januari 2013 vond in de Eerste Openluchtschool voor het gezonde kind in Amsterdam de slotbijeenkomst plaats van de workshopreeks ‘Openluchtschool revisited’. Hier presenteerde projecttrekker Micha de Haas de ideeën van de achttien deelnemende architecten voor het toepassen van ‘openluchtelementen’ in moderne schoolgebouwen. De ideeën werden samengevat in ‘de tien geboden voor meer buiten(lucht) op school’ en zo gepresenteerd op de Nationale Onderwijstentoonstelling.

‘Het buitenschoolmanifest: de tien geboden voor meer buiten(lucht) op school’. 

  1. Ontwerp gebouw en omgeving als integrale opgave.
  2. Introduceer meerdere microklimaten binnen en buiten het schoolgebouw.
  3. Maak de overgang tussen buiten en binnen geleidelijk (klimatologisch en ruimtelijk).
  4. (Individuele) regelbaarheid van klimaat is beter dan gelijkmatigheid.
  5. Varieer activiteiten per ruimte en seizoen.
  6. De gevel is meer dan een afsluiting: maak het ‘naar buiten gaan’ makkelijk en verleidelijk.
  7. Gebruik tijdelijke, seizoensgebonden, bouwwerken.
  8. Haal het groen naar binnen!
  9. Doe af en toe wat warms aan!
  10. Schoolbesturen: meer buiten(lucht) begint bij het schrijven van een PVE.

Lees hier meer over het onderzoek

This Post Has 0 Comments

Leave A Reply