Renovatie-verbouw woningen Blasiusstraat

 Het opknappen en vernieuwen van woningen aan de Blasiusstraat in de Oosterparkbuurt van Amsterdam.

Soort project: Het opknappen en vernieuwen van woningen aan de Blasiusstraat in de Oosterparkbuurt van Amsterdam.
Jaar: 2007-2012
Opdrachtgever: Eigen Haard, Amsterdam
Bouwer: Mulder, Obdam
Constructeur: Ingeniersbureau Peree
Adviseur: Adviesbureau Wickerhoff, LBP en Touw
Architect: Scala Architecten, Den Haag. Mieke Bosse, Nellianna van den Baard, Michiel Parqui, Monique Rijksen, Barbara Wieland

Het voornemen is om het casco te handhaven, te herstellen, de fundering te vernieuwen en het wooncomfort van de woningen te verbeteren.
De woningnummers 112 t/m 122 worden in totaal 18 huurwoningen die de eisen van “De geclusterde zorgwoning” als uitgangspunt hebben. Deze woningen worden ontsloten door twee nieuwe portiektoegangen met lift en trappenhuis, elke toegang ontsluit negen 3-kamerwoningen met geheel nieuwe plattegronden. De huidige achtergevel met de uitbouwen wordt vervangen door een geheel nieuwe (rechte) achtergevel. Het dak wordt deels verhoogd.
De woningnummers 92 t/m 106 worden in totaal 36 koopwoningen die zoveel mogelijk voldoen aan de eisen van “Woningborg”. Deze woningen worden gerenoveerd en krijgen een cascoherstel met funderingsherstel, gevel inclusief kozijnen, ramen, isolatie en kanalen. Daarbij  is het uitgangspunt om de bestaande trappen te behouden en de afwerking en installaties van de woningen te verbeteren naar de huidige eisen. De gebruiksoppervlaktes van deze woningen variëren van ca. 45m2 tot ca. 55m2 Het dak wordt deels verhoogd t.p.v. de woningnummers 100 t/m 106.