Blog

Installaties in een Energieneutraal huis

voorjaarsmeeting

Zaterdag 29 maart 2014 was de voorjaarsmeeting: ‘’Denk mee over de toekomst van Huis vol Energie’’. Het werd gehouden in het Plushuis van energiepionier Nicolaas van Everdingen. Huis vol Energie.nl is een community platform voor particuliere woningeigenaren die de ambitie hebben hun huis energieneutraal te (ver)bouwen. Ik ben betrokken als coördinator van het Kennisplein wat gekoppeld is aan Huis vol Energie. zie www.huisvolenergie.nl/kennisplein

In 7 weken tijd bouwden Nicolaas en zijn gezin in de zomer van  2012 hun Plushuis, in houtskeletbouw, met 10 kWp aan PV (en geen gas, maar ook geen houtkachel), een verbruik van 4500 kWh/jr en opbrengst van 10.000 kWh/jr meer dan zelfvoorzienend. Zie ook zijn profiel op huis vol energie.

Er is slim gebruik gemaakt van technieken om warmte binnen te halen. Er zijn verschillende technieken slim ingezet:  de warmtepomp, de 3 bronnen en de zonneboiler. Voor een succesvolle duurzame bouw moet alles perfect samenwerken. En dat doet het!

Ontwerp gevelopeningen, oriëntatie volgens principe passief huis. Zoveel mogelijk glas op zonzijde.

HOE ZIT HET NOU MET AL DIE INSTALLATIES

Wat is er in dit PLUSHUIS toegepast aan installaties en hoe werken ze.

Warmtepomp met bodembron voor de vloerverwarming.

Zonnecollector met zonneboiler: warm water wasmachine en douchewater. In keuken een cooker en koud waterkraan.

WTW ventilatielucht

Zonnepanelen: voor opwekking van elektriciteit

Actieve zonwering aan buitenzijde: Opmerking van Nicolaas: ‘’Bespaar hier niet op, zonwering aan binnenzijde is veel minder effectief.’’

Inductiekoken, dus geen gasaansluiting

Helofytenfilter: Regenwaterhergebruiksysteem opvangtank, zandvanger, bladvanger, pomp en fijnfilter. Hergebruik van regenwater in WC en wasmachine (koud, het warme deel komt uit zonneboiler). Opmerking van Nicolaas: ‘’Zeer succesvol: met 5 personen is ons drinkwaterverbruik teruggegaan van 100 m3/jr naar ca. 25 m3/jr. Gemiddelde in NL: 220 m3/jr!’’

Domotica: Nicolaas schrijft elke week allerlei meterstanden op. Nu zijn het de meterstanden van 3 “slimme” meters, en die van de warmtepomp en zonneboiler. Greenchoice leest elke 15 min. de meterstanden in, die als dagstanden weer terug te zien zijn op een website. De PV opbrengsten worden gelogd en grafisch weergegeven op een website.

Plushuis

Warmtepomp met bodembron

Wat is een warmtepomp?
Een warmtepomp is een apparaat dat warmte verplaatst door middel van arbeid. De meest voorkomende toepassing is in koelkasten, waar de warmtepomp wordt gebruikt om de ruimte in de kast te koelen. In dit soort toepassingen wordt de warmtepomp koelmachine genoemd.

de warmtepomp maakt gebruik van energie uit natuurlijke bronnen. Met een warmtepomp verwarm of koel je je woning met energie uit de lucht, het water of de grond. En het levert je warm water. Warmtepompen zijn zeer efficiënte en energiezuinige apparaten. Door gebruik te maken van natuurlijke energiebronnen geeft een warmtepomp voor iedere verbruikte kWh (kilowatt/uur) er minimaal vier terug.

om de koudemiddelstroom op gang te brengen en rond te pompen is wel betaalde energie nodig. In het geval van een warmtepomp voor jouw woning is dit veelal elektriciteit en wordt vaak de hulpenergie genoemd. Twee derde van het energieverbruik wordt onttrokken uit je eigen grond (bodemwisselaar), omgevingslucht of water en is daardoor gratis. Warmtepompen gebruiken weinig energie en geven in de woning een uitstekend binnenklimaat.

Hoe werk een warmtepomp? 

  1. De warmte uit de collector, het grondwater of buitenlucht wordt d.m.v. een water/glycolmengsel aan de warmtepomp overgedragen. In de warmtepomp bevindt zich een circuit met een koudemiddel.
  2. In de verdamper wordt deze warmte langs het koudemiddel geleid. Hierdoor warmt het koudemiddel op en wordt het gasvormig.
  3. De compressor onttrekt het gas uit de verdamper en verhoogt vervolgens de druk waardoor tevens de temperatuur van het gas verder toeneemt.
  4. Het hete gas komt vervolgens in de condensor waar het afkoelt en condenseert tot vloeistof. De warmte die tijdens dit proces vrijkomt wordt overgedragen aan het verwarmingssysteem.
  5. In het expansieventiel wordt de druk van de vloeistof extreem verlaagd waardoor ook de temperatuur verder daalt. Daarna herhaalt het proces van “verdampen – comprimeren – condenseren – expanderen” zich.

 

Zonnecollector met zonneboiler

Met een zonneboiler bespaar je op jouw gasverbruik voor warm tapwater. Het is ook mogelijk om de zonneboiler te gebruiken voor ondersteuning van de verwarming.

Hoe werkt een zonnecollector met zonneboiler?
Een zonnecollector op het dak gebruikt warmte uit zonlicht om water te verwarmen. Een zonneboiler bestaat uit:

  1. Een zonnecollector of vacuümbuizen op het dak om zonnewarmte op te vangen; een pomp en leidingen naar het voorraadvat.
  2. Een boilervat )voorraadvat met verwarmd kraanwater’.
  3. Een naverwarmer (meestal de cv ketel)

Energiebesparing? Een zonneboiler kan in ongeveer 50% van de behoefte aan warm tapwater voorzien.

De temperatuur in de collector kan oplopen tot wel 90 graden. Via een buizensysteem wordt vloeistof die werkt als warmtetransportmiddel van de collector naar het voorraadvat gepompt; daar stroomt het door een warmtewisselaar die de warmte afgeeft aan het kraanwater. Wordt het water niet warm genoeg, dan springt een naverwarmer bij. Dat is meestal een cv-combiketel. Die stookt het water uit de boiler bij tot minstens 60 graden Celsius. Deze temperatuur is noodzakelijk om groei van de Legionella bacterie te voorkomen.

Er zijn drie soorten zonneboilers die warm kraanwater leveren: de standaard zonneboiler, de cv-zonneboiler en de compacte zonneboiler. Daarnaast is er de zonneboilercombi, die verwarmt ook het huis.

 

WTW ventilatielucht

Warmteterugwinunit of ook wel een WTW genoemd, wordt gebruikt voor warmteterugwinning; een principe waarbij de warmte van afgevoerde lucht wordt overgedragen aan verse, nog niet opgewarmde lucht. Deze warmte zou anders verloren gaan, maar met een WTW / warmteterugwinunit kunt u zo aanzienlijk besparen op uw energieverbruik.

Ventilatie is noodzakelijk voor gezonde lucht in huis. Balansventilatie biedt dat, maar vereist goed gebruik en onderhoud van onder andere de filters. Bij achterstallig onderhoud kunnen gezondheidsproblemen ontstaan doordat de luchtverversing afneemt en de vuile filters schimmel en bacteriën uw huis in blazen.

 

Wat is de definitie van Energieneutraal? 1. Over een jaar gezien wekt de woning evenveel of meer energie op dan het gebruikt. 2. Het gebouw betrekt niet meer energie van het openbare net dan het er aan teruggeeft in de vorm van lokaal opgewekte hernieuwbare energie. 3. De grenzen waarbinnen het gebouw energieneutraal is moeten worden aangegeven. Het verdient de voorkeur om die te beperken tot de directe omgeving van het gebouw. Definitie van Agentschap NL

Wat is een passiefhuis? 4 (+2) aandachtspunten 1. Warmteverliezen beperken door ver doorgedreven isolatie. 2. Warmteverliezen beperken door zeer goede luchtdichtheid van het gebouw. 3. Warmtewinsten optimaliseren door gebruik van passieve energie. 4. Luchtkwaliteit waarborgen door ventilatie met warmteterugwinning 5. Hernieuwbare energie. 6. Laag energiegebruik door efficiënte apparaten. Bron: passiefhuisplatform

Kijk ook eens op: http://www.eigenhuis.nl/onshuisverdienthet/

This Post Has 0 Comments

Leave A Reply