Verbouwen

Renovatie, herontwikkeling (transformatie) en uitbreiding

Wilt u begeleiding bij het gehele traject, van ideevorming tot realisatie?

Ir. Monique Rijksen, Architect helpt mensen en organisaties om een veilige en fijne werk- of woonplek te realiseren. Haar passie ligt bij de transformatie van een bestaand gebouw of ruimte. Door het bestaande gebouw of de ruimte laagje voor laagje af te pellen wordt de ziel zichtbaar. Haar talent is het om de ruimtes daarna weer vakkundig en duurzaam op te bouwen. Ze voegt er nieuwe lagen aan toe met respect voor het oude. Ze werkt graag samen met de gebruikers in een persoonlijk en creatief proces. De gebruiker is de deskundige van zijn ervaring, gebruik en beleving van ruimtes. Ze is erop gericht om de identiteit van de gebruiker tot uitdrukking te brengen in zijn omgeving. En tegelijkertijd het gebouw of de ruimte een nieuw leven te geven.

“Omdat ik de indruk had dat Monique zeer precies is en ze oog heeft voor bestaande gebouwen heb ik haar gevraagd voor een complex, vastgelopen project. Ze heeft de bestaande gebouwen snel en zorgvuldig in kaart gebracht. Ze maakt van een complex project een aangename uitdaging en weet met haar enthousiasme en vakbekwaamheid alle neuzen weer dezelfde kant op te krijgen! Het was prettig samenwerken.” (Leo van der Meij, gemeente Den Haag, Lichtproject 10/2012-11/2013)

 

VerbouwQuickscan

U wilt iets met uw gebouw maar u heeft geen idee waar te beginnen? Mist uw (zorg)praktijk de uitstraling, passend bij uw visie en de gebruikers? Sluit de vraag en het huidige aanbod qua ruimte niet op elkaar aan? Overweegt u om te verhuizen naar een gebouw dat nu nog een andere functie heeft? Wat komt er allemaal kijken bij de transformatie of verbouwing van een bestaand gebouw? Hoe zit het met vergunningen en procedures? Mijn bedrijf moet door kunnen lopen, kan dat?

Zijn dat uw vragen? De VerbouwQuickscan geeft u zicht op de risico’s en inzicht in de mogelijkheden in uw specifieke bouwtraject.

Samen bekijken we aan de hand van deze scan uw verbouwplannen. In de verbouwscan verbinden we financiële haalbaarheid met het in beeld brengen van functionele en ruimtelijke mogelijkheden. De architect helpt u om een afgewogen keuze te maken tussen de vele ingrepen die mogelijk zijn. Niet alleen met het doel om kosten te besparen, maar óók met het doel het comfort en de bruikbaarheid van uw pand te vergroten én de architectonische kwaliteiten te behouden.

De VerbouwQuickscan werkt als volgt:

  1. De architect komt langs om kennis te maken en het bestaande pand te bekijken. Aan de hand van een checklist worden uw wensen en vragen besproken. De architect neemt een kopie van de archieftekeningen mee.
  2. De architect neemt circa een dagdeel de tijd om de tekeningen door te nemen en de mogelijkheden te onderzoeken. Kijkt naar bouwregelgeving, opties voor verduurzamen ed.
  3. Tijdens een persoonlijk gesprek wordt het resultaat van de Verbouw Quickscan toegelicht en maakt de architect samen met u de eerste ideeschetsen.

U ontvangt:

  • Een idee schets van de verbouwing.
  • Een kostenraming van de verbouwing.
  • Indicatie van de tijdsduur van de verbouwing, rekening houdend met onder andere vergunningsprocedures.
  • Een vrijblijvende offerte voor eventuele vervolgwerkzaamheden.

Ieder project is maatwerk dus zal de scan afgestemd worden op uw specifieke situatie en vraag. Wilt u meer weten? Bel of mail me voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

 

Groeps- en ideevorming

U wilt iets met uw gebouw maar hoe krijgt u de overige gebruikers mee? Hoe krijgt u alle partijen op één lijn? Hoe krijgen alle betrokkenen begrip voor elkaars wensen, behoeften en standpunten?

Wilt u begeleiding bij groeps-en ideevorming?

In het voortraject wordt er samen een programma van wensen en eisen opgesteld. Het gaat daarbij om de verwezenlijking van de ambities, de visie van de opdrachtgever én de toekomstige gebruikers.

Het gaat daarbij om de ‘harde’ input zoals: constructieve mogelijkheden, installatietechnisch, bouwbesluit ed.

Maar ook om de ‘zachte’ input. Deze input is persoonlijk en subjectief. Bij de groeps- en ideevorming worden de belangen van de verschillende gebruikers zorgvuldig in kaart gebracht en tegen elkaar afgewogen. Inventarisatie van de eisen en wensen van alle gebruikers die er werken ten aanzien van de benodigde en gewenste ruimtes qua: afmetingen, licht, geluid, comfort, energie/duurzaamheid, uitstraling, identiteit en veiligheid. Door met zijn allen dit te bespreken inspireer je elkaar en help je elkaar om dromen helder te maken.

Hier leest u meer over gebruikersonderzoek.

 

Bouwhistorisch onderzoek

Wat is het verhaal van uw gebouw? Wie hebben er gewoond en/of gewerkt? Wanneer is het gebouwd? Hoe geef ik mijn gebouw een nieuw leven, met respect voor het oude?

Wilt u daar graag meer over weten?
Door middel van bouwhistorisch onderzoek kom je achter het verhaal, de verschillende lagen die in een gebouw verscholen liggen. Oude tekeningen en foto’s worden achterhaald. Verhalen van buurtbewoners en oud gebruikers geven extra informatie. De verschillende lagen geven inspiratie voor de nieuwe lagen die er eventueel aan toegevoegd gaan worden.

 

Werkwijze

Ontwerpen doe je voor een ander. Door goed te luisteren en de vraag achter de vraag te achterhalen. Monique Rijksen kruipt daarvoor in de huid van de doelgroep. Door samen te praten, door het inzetten van creatieve tools of door het houden van workshops wordt de visie helder. Samen komen we tot een programma van wensen en eisen. Samen komen we tot een ontwerp en de realisatie van uw ver-bouwing.

Duurzaamheid en gezond bouwen is daarbij vanzelfsprekend!

Monique Rijksen werkt samen met collega bureaus indien nodig. Kennis, vaardigheden en capaciteit worden uitgewisseld waardoor zij in staat is om in te spelen op de voortdurende veranderingen in de markt.

Ze werkt samen met een groep van externe adviseurs en maakt gebruik van de kennis en vakkundigheid van deze adviseurs. Ook de zienswijze en de slagvaardigheid blijft hierdoor scherp en actueel. Voor elke opdracht wordt het beste team samengesteld.