Gebruikersonderzoek

Ben jij een nieuwbouwproject aan het opstarten waarvoor je met zorg een breed gedragen programma van wensen en eisen wilt opstellen?  Je wilt een bestaand gebouw een nieuwe bestemming geven, renoveren of uitbreiden? Wil je onderzoeken wat voor jou van belang is en wat de toekomstige gebruikers voor behoeftes hebben en wat zij nodig hebben?

Bij Gebruikersonderzoek worden de wensen van alle gebruikers in kaart gebracht. Om samen te komen tot het programma voor jouw/jullie eigen unieke ontwerp. Naast praten kenmerkt Monique Rijksen haar werkwijze zich doordat zij verschillende creatieve technieken gebruikt. Deze manier van werken helpt om verder te kijken dan dat je tot dan toe bewust was over ruimtes en de beleving. Om aan de opdrachtgever de beleving, problemen en oplossingen van een ruimte uit te lichten, worden uiteraard ook schetsvoorstellen en maquettes gebruikt.

Mensen hebben niet altijd duidelijk wat ze willen. Pas als je met ze op zoek gaat naar die onder de oppervlakte liggende kennis kom je bij de ware behoeften, drijfveren en inspiratie. De vraag achter de vraag achterhalen, creatieve workshops en opdrachten om diepere betekenislagen te activeren. Waarbij de gebruiker als expert van zijn eigen ervaring, gebruik en beleving van ruimtes wordt benaderd.

Door samen te doen, te voelen, te denken en te dromen werken we aan het vormgeven van de ruimtelijke toekomst van jouw bedrijf, jouw huis, jullie school of zorgpraktijk.

De verschillende creatieve technieken zijn in te zetten gekoppeld aan een bouwopgave maar zijn ook los in te zetten. Om te komen tot een nieuw idee, inzicht in de beleving van gebruikers of een heldere toekomstvisie. Vanuit die heldere visie wordt niet alleen de uitstraling van het gebouw of de inrichting van de ruimtes bepaald maar dit is de kapstok waar alles aan vast hangt.

Lees hier meer over het AanTafelkleed.

Lees hier meer over contextmapping.

Lees hier meer over creatieve sessies.

 

Workshop
Ontdek je plek . samen naar jullie ideale werkplek

Wil je bouwen of verbouwen maar zijn er verschillende gebruikers met ieder zijn eigen wensen en behoeftes? Heb je de ambitie om een wezenlijke groeistap te maken met jouw organisatie, bedrijf of praktijk? Wat willen de overige gebruikers van het pand? Weet je niet hoe je iedereen meekrijgt in deze nieuwe koers? 

Zijn dat jouw vragen? Dan is deze workshop iets voor je!

Door samen te doen, te voelen, te denken en te dromen komen we tot een programma van wensen en eisen. Allereerst gaat het om de definitiefase, de ideevorming waar je met jouw bedrijf naar toe wilt. De vraag die de opdrachtgever heeft moet helder zijn. Als dat nog niet het geval is is er eerst een voorgesprek om dit nader vast te stellen. Pas als dat helder is kan er nagedacht worden over wat dit betekent voor het gebouw. Is er een verbouwing nodig of wellicht een verhuizing? Daarnaast is het van belang dat die toekomstvisie breed gedragen wordt. Dit is te bereiken door zoveel mogelijk gebruikers te betrekken bij jouw visie en ze ook mee te laten denken.

In deze workshop betrekken we zoveel mogelijk groepen eindgebruikers van jouw bedrijf, het gebouw bij het samen onderzoeken en vastleggen van het programma van wensen en eisen. Door gebruik te maken van de kennis van experts in dagelijks gebruik, zorg je ervoor dat je een gebouw maakt wat van iedereen is en wat ‘werkt’. Een programma waar alle betrokkenen zich in kunnen vinden. Waarin we de voorbereidingen treffen voor de bouwplanontwikkeling en realisatie van jouw ideale werkruimte.

Een programma van wensen en eisen bestaat uit twee dingen:

  • de ‘harde’ input zoals: constructieve mogelijkheden, installatietechnisch, bouwbesluit ed.
  • de ‘zachte’ input. Deze input is persoonlijk en subjectief. Deze gaat over de belevingswereld van de gebruikers. Deze is afhankelijk van: eigen logica, gewoonten, belangen, voorkeuren en dromen. Dit is de context waarbinnen de nieuwe ruimten gaan functioneren.

De wensen, belangen en dromen van de verschillende gebruikers worden tijdens de workshop zorgvuldig in kaart gebracht en tegen elkaar afgewogen. De context waarbinnen nieuwe ruimten gaan functioneren, de beleving van de gebruiker, is te onderzoeken met behulp van contextmapping. Het AanTafelkleedspel is een creatieve tool die daarvoor kan worden ingezet. Naast kennis van contextmapping maakt Monique Rijksen ook gebruik van haar kennis van omgevingspsychologie, healing environments en creatief denken bij het ontwerp van de workshop. Iedere vraag is weer anders en vraagt om een andere aanpak.

Wat kan de Workshop u, jullie opleveren?

  • Input voor het programma van wensen en eisen en het ontwerp ten aanzien van: de benodigde en gewenste ruimtes qua afmetingen, licht, geluid, comfort, energie /duurzaamheid, uitstraling, identiteit en veiligheid.
  • Nieuwe ideeën, oplossingsrichtingen voor ruimtes. Een frisse blik!
  • Duidelijkheid welke kant jullie samen willen opgaan.
  • Ruimte en aandacht voor ieders individuele eigenheid en inbreng.
  • Begrip voor elkaars wensen, behoeften en standpunten.
  • Door er samen over na te denken wordt je geïnspireerd door elkaar en gaat het sneller.
  • Kostenbesparing.
  • Een concreet en presentabel resultaat.

Afgestemd op de situatie en de specifieke behoefte van jou en van het team bied ik een programma op maat aan. Dit kan in de vorm van een 2-3 uur durende brainstormsessie zijn, eventueel uitgebreid met huiswerk vooraf. Dit kan ook een meer doorlopend programma en advies zijn. Meer weten over wat ik kan betekenen voor jou en de organisatie? Neem dan gerust contact op. 

Het AanTafelkleed is een brainstormtool die mensen met verschillende perspectieven aan tafel brengt om samen tot (nieuwe) ideeën te komen. Het kleed werkt inspirerend en nodigt uit tot schrijven en schetsen en helpt zo om op een snelle en inspirerende manier ideeën en concepten te ontwikkelen.

Lees hier meer over het AanTafelkleed.

Lees hier meer over contextmapping.

Lees hier meer over creatieve sessies.

De gebruikers die er als klant komen hebben ook hun specifieke eisen en wensen. Wat wil de klant? Wat is zijn mening over de uitstraling van de praktijk? Wil je ook hun mening laten meewegen in het programma van wensen en eisen? Meer hierover weten? Neem gerust contact op.