Onderzoek

Bouwhistorisch onderzoek

Wat is het verhaal van uw gebouw? Wie hebben er gewoond en/of gewerkt? Wanneer is het gebouwd? Hoe geef ik mijn gebouw een nieuw leven, met respect voor het oude?

Wilt u daar graag meer over weten?
Door middel van bouwhistorisch onderzoek kom je achter het verhaal, de verschillende lagen die in een gebouw verscholen liggen. Oude tekeningen en foto’s worden achterhaald. Verhalen van buurtbewoners en oud gebruikers geven extra informatie. De verschillende lagen geven inspiratie voor de nieuwe lagen die er eventueel aan toegevoegd gaan worden.

Werkwijze

Ontwerpen doe je voor een ander. Door goed te luisteren en de vraag achter de vraag te achterhalen. Monique Rijksen kruipt daarvoor in de huid van de doelgroep. Door samen te praten, door het inzetten van creatieve tools of door het houden van workshops wordt de visie helder. Samen komen we tot een programma van wensen en eisen. Samen komen we tot een ontwerp en de realisatie van uw ver-bouwing.

Duurzaamheid en gezond bouwen is daarbij vanzelfsprekend!

Monique Rijksen werkt samen met collega bureaus indien nodig. Kennis, vaardigheden en capaciteit worden uitgewisseld waardoor zij in staat is om in te spelen op de voortdurende veranderingen in de markt.

Ze werkt samen met een groep van externe adviseurs en maakt gebruik van de kennis en vakkundigheid van deze adviseurs. Ook de zienswijze en de slagvaardigheid blijft hierdoor scherp en actueel. Voor elke opdracht wordt het beste team samengesteld.

Bouwtechnisch onderzoek

VerbouwQuickscan

U wilt iets met uw gebouw maar u heeft geen idee waar te beginnen? Mist uw (zorg)praktijk de uitstraling, passend bij uw visie en de gebruikers? Sluit de vraag en het huidige aanbod qua ruimte niet op elkaar aan? Overweegt u om te verhuizen naar een gebouw dat nu nog een andere functie heeft? Wat komt er allemaal kijken bij de transformatie of verbouwing van een bestaand gebouw? Hoe zit het met vergunningen en procedures? Mijn bedrijf moet door kunnen lopen, kan dat?

Zijn dat uw vragen? De VerbouwQuickscan geeft u zicht op de risico’s en inzicht in de mogelijkheden in uw specifieke bouwtraject.

Samen bekijken we aan de hand van deze scan uw verbouwplannen. In de verbouwscan verbinden we financiële haalbaarheid met het in beeld brengen van functionele en ruimtelijke mogelijkheden. De architect helpt u om een afgewogen keuze te maken tussen de vele ingrepen die mogelijk zijn. Niet alleen met het doel om kosten te besparen, maar óók met het doel het comfort en de bruikbaarheid van uw pand te vergroten én de architectonische kwaliteiten te behouden.

De VerbouwQuickscan werkt als volgt:

  1. De architect komt langs om kennis te maken en het bestaande pand te bekijken. Aan de hand van een checklist worden uw wensen en vragen besproken. De architect neemt een kopie van de archieftekeningen mee.
  2. De architect neemt circa een dagdeel de tijd om de tekeningen door te nemen en de mogelijkheden te onderzoeken. Kijkt naar bouwregelgeving, opties voor verduurzamen ed.
  3. Tijdens een persoonlijk gesprek wordt het resultaat van de Verbouw Quickscan toegelicht en maakt de architect samen met u de eerste ideeschetsen.

U ontvangt:

  • Een idee schets van de verbouwing.
  • Een kostenraming van de verbouwing.
  • Indicatie van de tijdsduur van de verbouwing, rekening houdend met onder andere vergunningsprocedures.
  • Een vrijblijvende offerte voor eventuele vervolgwerkzaamheden.

Ieder project is maatwerk dus zal de scan afgestemd worden op uw specifieke situatie en vraag. Wilt u meer weten?

Ruimtelijk belevingsonderzoek

Ben jij een nieuwbouwproject aan het opstarten waarvoor je met zorg een breed gedragen programma van wensen en eisen wilt opstellen?  Je wilt een bestaand gebouw een nieuwe bestemming geven, renoveren of uitbreiden? Wil je onderzoeken wat voor jou van belang is en wat de toekomstige gebruikers voor behoeftes hebben en wat zij nodig hebben?

Bij Gebruikersonderzoek worden de wensen van alle gebruikers in kaart gebracht. Om samen te komen tot het programma voor jouw/jullie eigen unieke ontwerp. Naast praten kenmerkt Monique Rijksen haar werkwijze zich doordat zij verschillende creatieve technieken gebruikt. Deze manier van werken helpt om verder te kijken dan dat je tot dan toe bewust was over ruimtes en de beleving. Om aan de opdrachtgever de beleving, problemen en oplossingen van een ruimte uit te lichten, worden uiteraard ook schetsvoorstellen en maquettes gebruikt.

Mensen hebben niet altijd duidelijk wat ze willen. Pas als je met ze op zoek gaat naar die onder de oppervlakte liggende kennis kom je bij de ware behoeften, drijfveren en inspiratie. De vraag achter de vraag achterhalen, creatieve workshops en opdrachten om diepere betekenislagen te activeren. Waarbij de gebruiker als expert van zijn eigen ervaring, gebruik en beleving van ruimtes wordt benaderd.

Door samen te doen, te voelen, te denken en te dromen werken we aan het vormgeven van de ruimtelijke toekomst van jouw bedrijf, jouw huis, jullie school of zorgpraktijk.

De verschillende creatieve technieken zijn in te zetten gekoppeld aan een bouwopgave maar zijn ook los in te zetten. Om te komen tot een nieuw idee, inzicht in de beleving van gebruikers of een heldere toekomstvisie. Vanuit die heldere visie wordt niet alleen de uitstraling van het gebouw of de inrichting van de ruimtes bepaald maar dit is de kapstok waar alles aan vast hangt.

Lees hier meer over het AanTafelkleed.

Lees hier meer over contextmapping.

Lees hier meer over creatieve sessies.