creatief denken

FAVA creatieve sessies

Op de FAVA (FAciliteer VAardigheden) bijeenkomst van de COCD op 8 februari stond kijken, doen en leren faciliteren centraal. De training biedt mensen de mogelijkheid om zich nog meer te ontwikkelen in het faciliteren van creatieve sessies. Op deze FAVA bijeenkomst heeft Branko Broekman ons op een eigen wijze geleid door…

In: creatief denken